Events By Design  
 

Privacy Beleid van Events By Design  

Wij zijn ons ervan bewust dat jij vertrouwen in ons stelt en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy optimaal te beschermen. Hieronder lees je welke gegevens wij van jou verzamelen op het moment dat jij contact met ons opneemt via een mailbericht of via telefoon. En tevens wanneer je onze website gebruikt of via ons een workshop, uitje of evenement boekt of laat regelen en waarom we deze gegevens verzamelen. 

Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Events By Design. Goed om te weten is, dat Events By Design niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van websites en bronnen van derden (verderop nader omschreven) waarmee wij samenwerken. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, geef je aan ons privacy beleid te accepteren.

Events By Design respecteert de privacy van alle (potentiële) klanten en (potentiële) derde partijen en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Mochten er gegevens door onmacht in handen van derden komen, dan is Events By Design daar niet aansprakelijk voor. 

1A. Gebruik van onze diensten. 
Wanneer je je via onze website aanmeldt voor één van onze diensten, vragen we je om jouw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens hebben we nodig om de dienst uit te kunnen voeren (lees: jouw event of deelname aan een event goed te kunnen uitvoeren) de gegevens worden opgeslagen op de servers van Strato. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Wanneer je contact met ons opneemt via een andere weg zoals via een mailbericht of telefoon, vragen we je je ook om jouw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens hebben we nodig om onze diensten goed uit te kunnen voeren (lees: jouw event of deelname aan een event goed te kunnen uitvoeren, of om verdere informatie omtrent jouw specifieke vraag te kunnen beantwoorden). Deze gegevens worden opgeslagen in onze pc. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

1B. Gebruik van jouw persoonlijke gegevens, foto's en ander materiaal. 
Indien Events By Design gebruik wil maken van jouw persoonlijke foto's of ander materiaal (bijvoorbeeld YouTube filmpjes) dan vragen wij jou daar van tevoren eerst uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor. Wij zullen ook altijd toelichten waarom we bepaalde foto's of ander materiaal willen gebruiken en waar we het willen plaatsen. Wanneer we met jou in contact treden omdat we graag met je willen samenwerken of van jouw diensten gebruik willen maken of foto's etc. willen plaatsen, zullen we je ook altijd vragen toestemming te geven om jouw mailadres en eventueel andere adresgegevens op te slaan en te verwerken. Dit doen wij omdat we dan met jou snel en makkelijk kunnen communiceren.  

1C. Fototgrafen op grote evenementen
Op grote evenementen van Events By Design zullen regelmatig fotografen rondlopen om foto's te maken. De foto's worden enkel gebruikt voor sfeerimpressies en worden enkel geplaatst op onze eigen social media en verder niet gedeeld. Elke fotograaf welke foto's maakt in opdracht van Events By Design zal altijd alvorens een foto te maken mondeling toestemming vragen aan de personen die de fotograaf wilt fotograferen. Wil je niet op de foto dan kun je dat aangeven aan de fotograaf; hij zal je dan niet op de foto zetten. 

Geef je tijdens een evenement wel toestemming aan een van onze fotografen om jou te fotograferen, maar heb je achteraf toch spijt, neem dan z.s.m. contact met ons op, dan zorgen wij ervoor dat je onherkenbaar wordt gemaakt op de betreffende foto door middel van jouw gezicht te blurren of de foto te verwijderen van onze social media. 

Events By Design zal bij het aankondigen van een groot event duidelijk communiceren wanneer er op een evenement fotografen van Events By Design aanwezig zullen zijn.  

2. Communicatie 
Wanneer je contact met ons opneemt door middel van e-mail, het insturen van een contactformulier of anderszins berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar je persoonlijke gegevens mits die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om jouw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens die via mail , contactformulieren of anderszins verstuurd worden, worden opgeslagen op de servers van Strato. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

3. Cookies
Op onze website verzamelen gegevens voor onderzoek en analyse om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen en daardoor nog een betere service kunnen verlenen.Onze website maakt gebruik van cookies (een cookie is een tekstbestandje dat op jouw computer wordt geplaatst.) Cookies zijn nodig voor optimaal gebruikersgemak en om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze beveiligde servers bij Strato. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Events by Design maakt gebruik van de sitebuilder van Strato. Wij verwijzen u daarom graag naar het cookiebeleid van Strato:   https://www.strato.nl/privacybeleid/ 
Op de site van Strato: Privacybeleid en gebruik van Cookies: onder punt 2 kunt u lezen welke gegevens Strato verzameld en bewaard, ook kunt u daar alles lezen over het cookiebeleid van Strato. 

Meer informatie over ons cookiebeid 

Tevens heeft Events By Design volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) welke geldig is vanaf 25 mei  2018 een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Strato:  Verwerkingsovereenkomst met Strato    Tevens ook te lezen via:  Verwerkingsovereenkomst%20met%20Strato.pdf

4. Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren hiervoor jouw nadrukkelijke toestemming hebben verkregen. 

5. Derden 
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties die wij gebruiken ten behoeve van onze website.Hieronder vallen de volgende partijen: 
- Strato (wij gebruiken de sitebuilder van Strato) 
- Ideal (voor betalingen)
- Eventbrite (voor het bestellen van tickets voor events)
- Google (ten behoeve van marketingdoeleinden) 
- Facebook (ten behoeve van marketingdoeleinden)

De verstrekte gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te allen tijde te respecteren.

Wanneer er bij het uitvoeren van onze diensten gebruikt wordt gemaakt van derden partijen zoals bijvoorbeeld hotels, restaurants, workshops en dergelijke, worden aan die partijen enkel de hoognodige gegevens verstrekt. Hiervoor vragen wij altijd van tevoren jouw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. En wij zullen ook altijd vooraf aan jou kenbaar maken welke gegevens de betreffende derde partij nodig heeft en ook waarom de de betreffende derde partij die bepaalde gegevens nodig heeft. Enkel bij jouw schriftelijk akkoord geven we dan de betreffende gegevens aan de derde partij door. 
Derden partijen hebben in bepaalde gevallen persoonsgegevens nodig, denk bijvoorbeeld aan hotels, of wanneer het gaat om een workshop: de namen van de deelnemers.

Wanneer wij gebruik maken van een derde partij sluiten wij altijd met hen van tevoren een verwerkingsovereenkomst af*. De derde partij heeft onder andere een geheimhoudingsplicht en zij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze schriftelijke instructies. Zij mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. 

(* In geval Events By Design een derde partij inschakelt dan zijn Events By Design en de betreffende derde partij altijd verplicht om een aantal onderwerpen vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De betreffende onderwerpen zijn vastgelegd in artikel 28, lid 3 van de AVG).

6. Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden op onze website en op het gebruik en de mogelijkheden van onze diensten in het algemeen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om ons privacy beleid regelmatig te raadplegen. 

7. Keuzes voor persoonsgegevens 
Wij bieden alle bezoekers van onze website en onze klanten altijd de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt. 

8. Bewaartermijn van persoonsgegevens
Events By Design heeft een Register van Verwerkingsactiviteiten opgesteld. In dit register hebben wij onder andere de bewaartermijnen voor persoonsgegevens opgesteld: 
Wij hanteren twee bewaartermijnen:
De fiscale bewaarplicht (voor de debiteuren- en crediteuren administratie en loonbelastingverklaringen): hiervoor is de bewaartermijn zeven jaar.
(Facturen, offertes etc. betreffende boekingen voor workshops, uitjes, events, enzovoort, vallen hier dus ook onder. De fiscale bewaarplicht houdt ook in dat op facturen, offertes etc. altijd de volledige naam en adresgegevens vermeld dienen te worden)
en:
De bewaartermijn aangaande overige zaken: deze bewaren wij uiterlijk vier weken, hierna worden de gegevens verwijderd uit al onze bestanden.
Onder overige zaken vallen: De persoonlijke gegevens welke wij hebben verkregen via ons contactformulier, e-mail of op andere wijze en welke wij na beantwoording en afsluiting van een opdracht niet nodig hebben om te bewaren voor welk doel dan ook. 

9. Aanpassen/uitschrijven communicatie 
Als je jouw gegevens aan wilt passen of jouw gegevens uit onze bestanden wilt halen, kun je dit aan ons doorgeven. Zie onderstaande contactgegevens. 

9. Cookies uitzetten 
Wanneer je onze website bezoekt: De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.  

10. Vragen, feedback en klachten 
We hebben geprobeerd deze verplichte, taaie kost voor jou zo leesbaar mogelijk te maken. Heb je desondanks vragen, dan staan we je uiteraard graag te woord. Heb je klachten, dan gaan wij er vanuit dat je in eerste instantie contact met ons opneemt. Wij doen ons uiterste best je klacht naar behoren te behandelen. Tenslotte wijzen we jou erop, dat je altijd recht hebt om klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Events By Design 
Fazantplein 8
7064 EG Silvolde 

E-mail: info@eventsbydesign.nl
telefoonnummer: 06-57626512 

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15-09-2018